Urostoma

kunstmatige (tijdelijke) opening van de afvoerwegen van de urine naar buiten of naar de darmen, zodat de urine op een andere manier het lichaam kan verlaten, wanneer dit op de normale wijze niet mogelijk is