Ureum

belangrijkste product van de eiwitstofwisseling. Ureum wordt door de nieren uitgescheiden, via de urine. In het algemeen wordt het in de lever gevormd uit ammoniak, het belangrijkste afbraakproduct van de aminozuren, die op hun beurt weer de bouwstenen zijn van de eiwitten