Tumor cerebri

hersengezwel; voornaamste verschijnselen zijn hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, plotseling vallen, braken, dwangstanden van het hoofd, loop-, spraak-, lees-, schrijf- en zintuigstoornissen, karakterveranderingen, oogbewegingsafwijkingen, verdikte uitgang van de oogzenuw uit het oog, hangende oogleden, drukpols, afwijkingen in het gezichtsveld