shock-syndroom, toxisch

Encyclopedie 30 november 2001

ernstige shock door het gif van een bepaalde bacterie (Staphylococcus aureus), waarbij de volgende verschijnselen ontstaan: koorts, verwijding van de bloedvaten, braken, diarree, daling van de bloeddruk, roodheid van de huid, vervelling van de huid van de handpalmen en voetzolen en stoornissen in de lever, nieren en hersenen

Synoniem: toxikemische shock