Sensorische deprivatie

onthouding van zintuiglijke prikkels; ervoor zorgen dat iemand geen zintuiglijke prikkels krijgt. Dit kan ontspannend werken, maar kan op de lange duur leiden tot psychische stoornissen