Salicylisme

vergiftiging door gebruik van middelen waar salicyl in zit, dit komt onder andere in aspirine voor