Ren cysticus

erfelijke aandoening, waarbij er tussen het 20ste en 35ste levensjaar meerdere vochtholten in de nieren ontstaan, die leiden tot een afname van de nier en nierfalen