QI

afkorting van Quetelet Index, verhouding tussen lengte en gewicht (gewicht in kilogram gedeeld door lengte maal lengte in meter). Een BMI van 27 of meer duidt op een te hoog gewicht