Q-koorts

infectieziekte veroorzaakt door een bacterie die voornamelijk bij dieren voorkomt. Besmetting bij mensen vindt meestal plaats door het inademen van besmet stof (stal). In een enkel geval kan het nuttigen van besmette rauwe dierlijke produkten (melk) de oorzaak zijn. Q-koorts is niet van mens naar mens overdraagbaar. De meeste infecties verlopen zonder klachten. Wanneer er wel klachten ontstaan, beginnen die meestal 2-6 weken na de besmetting. Klachten kunnen o.a. zijn hoge koorts, hoofdpijn, braken, diarree en koude rillingen. Vaak is er dan ook sprake van een longontsteking. In zeldzame gevallen kan de ziekte chronisch worden. Dit kan leiden tot beschadiging van de hartkleppen. Q-koorts heeft over het algemeen een weinig ernstig beloop met een spontaan herstel in 1 tot 2 weken. Antibiotica kan helpen om de ziekteduur te bekorten en de kans op complicaties te verkleinen.