Paralogie

het geven van een antwoord dat geen verband heeft met de gestelde vraag, bij psychiatrische patiënten