Parallelplastiek

herstel van de bloedstroom door vervanging van een bloedvat parallel aan het verstopte bloedvat, of herstel van de darmpassage door aanleg van een parallelverbinding