Paralambdacismus

onvermogen om de letter L uit te spreken, in plaats daarvan wordt vaak een andere klank uit gesproken (meestal een N of R)