Panarteriitis

letterlijk: ontsteking van alle bloedvaten, een sterk variërend ziektebeeld, hoofdzakelijk gekenmerkt door vermagering, moeheid en maag-darmverschijnselen