PAIS

afkorting van Polyglandulair Auto-Immuuninsufficiëntie Syndroom, een ziekte waarbij een ontstekingsreactie vanuit het lichaam zelf gericht is op eenaantal organen