Pacemaker

1. letterlijk vertaald: hartprikkelaar. Dat is de plek in het hart waar de prikkeling van de hartspier begint om het bloed rond te pompen. 2. apparaat, dat bij uitval doorziekte kunstmatig de functie van de hartprikkelaar overneemt