Pacemaker, ectopische

groepje hartcellen die buiten de normale plek in het hart om, het hart prikkelen om te pompen