Ontwikkelingsstoornissen, pervasieve

ontwikkelingsstoornissen, waarbij problemen bestaan op het gebied van: contact, taalontwikkeling, communicatie, reactie op prikkels en sociale interactie (autisme is hiervan een bekend voorbeeld)