Ontoerekenbaarheid

niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor strafbare feiten, wegens een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke verstoring van het geestelijke vermogen