Ocular bobbing

opeenvolgende naar beneden gerichte bewegingen van de ogen, die ontstaan door een bloeding in de hersenstam (het onderste deel van de hersenen)