Nevin, ziekte van Jones

hierbij is sprake is van een zeldzame, fataal eindigende afbraak van de hersenen. De kenmerken zijn: dementie, coördinatiestoonissen, spierkrampen en problemen met het lopen; in de hersen ontstaan sponsachtige holten en gaan zenuwcellen verloren