Neuro-endrocrien systeem

stelsel van hormoonregulatie, bestaand uit de hormoonklieren tussen beide hersenhelften, en de andere hormoonklieren in het lichaam die door de klieren tussen de hersenen worden aangestuurd