Mediatherapie

vorm van gedragstherapie die wordt toegepast bij probleemgedrag van kinderen, waarbij het contact tussen het kind en de ouders/opvoeders aan de problemen ten grondslag liggen