Mecografie

onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van tabellen en grafieken naar de wetten waaraan de groei, grootte en het gewicht van de mens zijn onderworpen