ME

ziekte met een onbekende oorzaak, die wordt gekarakteriseerd door een hevige vermoeidheid, die tenminste langer duurt dan een half jaar. De vermoeidheid is niet het gevolg van een lichamelijke aandoening en langdurige inspanning, rust vermindert de klachten niet en de patiënt wordt door de ziekte beperkt in zijn dagelijks functioneren