McBurney, punt van

dit punt ligt in het midden van de lijn tussen de navel en het bovenste uitsteekpunt van het rechter darmbeen. Hier is bij een blinddarmontsteking de meeste pijn aanwezig