Macrobiotiek

1. kunst om het leven te verlengen 2. voedingssysteem waarbij het streven naar een evenwicht tussen mens en omgeving centraal staat