Macro-esthesie

stoornis in het gevoel, waarbij voorwerpen groter worden gevoeld dan ze in werkelijkheid zijn