Kruistolerantie

situatie waarbij gewenning voor een stof (bijvoorbeeld apirine), leidt tot verminderde werkzaamheid van één of meer andere stoffen (bijvoorbeeld paracetamol)