Kraambed

periode na de bevalling. Deze periode eindigt wanneer alle organen van de vrouw, die bij de zwangerschap en bevalling betrokken waren, weer in hun normale staat zijn teruggekeerd