Koperstapeling

aangeboren stoornis in de stofwisseling die leidt tot stapeling van koper (metaal) in het lichaam. Dit leidt onder andere tot een langdurige ontsteking van de lever, bloedarmoede, achteruitgang van de functie van de nieren, hersenafwijkingen