Koolmonoxidevergiftiging

vergiftiging met koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide wordt veel sneller opgenomen in het bloed dan zuurstof. Hierdoor neemt het lichaam steeds minder zuurstof op. Bij extreme blootstelling aan koolmonoxide raakt men bewusteloos en vermindert de hart- en longfunctie. In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg