Kinderverlamming

aandoening die wordt veroorzaakt door een virusinfectie. Meestal verloopt de ziekte zonder symptomen of in de vorm van een zogenaamd griepje; in een aantal gevallen tast het virus cellen in het ruggenmerg aan, waardoor verlammingen optreden. Een deel van de getroffenen herstelt volledig, anderen houden meer of minder ernstige restverschijnselen. Sinds inenting in 1957 mogelijk werd, komt polio in de Westerse wereld nog maar zelden voor en dan alleen bij mensen die niet zijn ingeënt