Kindermishandeling

elke vorm van lichamelijke, emotionele of seksuele geweldpleging of verwaarlozing bij kinderen. Niet door ongeval, maar door toedoen of nalaten van ouders of verzorgers, waarbij op korte of lange termijn lichamelijke of psychische schade bij het kind kan ontstaan