Kiemcel

1. het product dat ontstaat nadat de eicel en de zaadcel zijn versmolten (een bevruchte eicel ofwel een zygote). Dit product groeit uit tot een baby 2. geslachtscel; eicel of zaadcel