Keto-acidose

verzuring van het bloed door een tekort aan insuline; kan voorkomen bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). Het lichaam breekt de vetvoorraad af. De verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, maagpijn en diepe snelle ademhaling. Keto-acidose kan leiden tot coma en zelfs tot de dood