Keratoconjunctivitis electrica

een niet-blijvende beschadiging van het hoornvlies van het oog nadat het oog bloot is gesteld aan ultra-violet licht (bijvoorbeeld lasogen, sneeuwblindheid)