Katheter à double courant

katheter die uit twee slangetjes bestaat en wordt gebruikt bij blaasspoelingen. De vloeistof wordt door het ene slangetje in de blaas gespoten en de vloeistof kan door het andere slangetje afvloeien