Katathymie

vervalsing van waarnemingen, gedachten of herinneringen, veroorzaakt door extreem emotionele belevingen. Iemand was op dat moment heel erg bang, waardoor hij zich de situatie anders herinnert dan hoe de situatie in het echt was