Kalkjicht

jicht (ontsteking van een gewricht) die ontstaat doordat kalk op die plaatsen wordt neergeslagen