IVF

Een behandeling voor onvruchtbaarheid. Bevruchting van de eicellen vindt buiten het lichaam plaats. De embryo’s worden later teruggeplaatst in de baarmoeder.