Insuline-antagonisten

stoffen, vooral hormonen, die de werking van insuline tegengaan. Dus deze stoffen verhogen de bloedsuikerspiegel. Belangrijkste zijn het groeihormoon, glucagon en cortisol (bijnierhormoon)