INR

getal dat de verhouding weergeeft tussen de tijd die het plasma van een patiënt nodig heeft om te stollen en de tijd die daarvoor gemiddeld bij een gezond persoon nodig is