Infectie, commensale

ziektetoestand veroorzaakt door micro-organismen die bij gezonde mensen zonder schade aanwezig zijn (op de huid, slijmvliezen, darmen), maar die bij een tekortschieten van de afweer kunnen binnendringen en ziekten kunnen veroorzaken