Immediate-type reaction

overgevoeligheidsreactie van het onmiddellijke type; reactie die totstandkomt direct na contact met het allergeen (stof die een overgevoeligheidsreactie veroorzaakt)