Idiotie phenylpyruvica

verstandelijke handicap veroorzaakt door een aangeboren stofwisselingsziekte (fenylketonurie), die is ontstaan als gevolg van het ontbreken van het leverenzym (wordt gecontroleerd door middel van de hielprik)