Identiteitscrisis

sterk gevoel van onmacht om verschillende aspecten van de eigen identiteit te kunnen integreren; betreft aspecten als: doelen op langere termijn, beroepskeuze, vriendschappen, seksuele gerichtheid, religieuze overtuiging, morele waardensystemen en groepsloyaliteit; kan gepaard gaan met depressieve klachten, verwarring of opstandigheid