IBD

afkorting van inflammatory bowel disease; dit is een chronische darmontsteking. Hieronder vallen ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Klachten zijn onder meer buikpijn, diarree en gewichtsverlies