Hyperesthesie

1. overgevoeligheid voor onder andere pijn, door een verhoogde prikkelbaarheid van de gevoelszenuwen van het gehele lichaam, of alleen van een lichaamsdeel (tegengestelde van anesthesie) 2. overgevoeligheid voor prikkels van de vijf zintuigen