Hyperemie

overmatig bloedgehalte van een orgaan of lichaamsdeel; een ziekelijke vermeerdering van het bloed in het gehele lichaam wordt plethora of algemene hyperemie genoemd