Hippocampus

verdikking in de wand van de hersenkamers, deze zijn betrokken bij het gedragspatroon van de betreffende persoon